ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE KVALITETOM U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA

Учитавање...
Сличица
Датотеке
Датум
2015
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac, Centar za kvalitet
Апстракт
U ovom radu predstavljeni su elementi organizacije i upravljanja kvalitetom u malim i srednjim preduzećima. Opisan je pojam kvaliteta, kao i evolucija kvaliteta. Definisana su mala i srednja preduzeća. Razmotreni su razlozi za implementaciju sistema kvaliteta u malim i srednjim preduzećima sa aspekta njihove konkurentnosti na tržištu.
Опис
Кључне речи
upravljanje kvalitetom, mala i srednja preduzeća, konkurentnost
Цитат