UTICAJ KVALITETA VODE NA POUZDANOST RADA KOTLOVSKIH POSTROJENJA

Учитавање...
Сличица
Датум
2010
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Association of the Chemical Engineers of Serbia
Апстракт
U ovom radu su prikazani osnovi i vrste korozionih procesa cevnog sistema kotla TE „Ugljevik“, R. Srpska. Korozione procese nije moguće u potpunosti zaustaviti, ali se oni mogu usporiti pa i smanjiti posledice koje oni izazivaju. Da bi se korozija vitalne opreme termoenergetskih postrojenja, a naročito kotlova, svela na minimum, neophodno je u svakom pojedinačnom slučaju odrediti delujući mehanizam korozije kao i uzročnike koji ga izazivaju. Oštećenja i njima izazvani zastoji u radu termoenergetskih postrojenja u velikom broju su izazvani odvijanjem različitih tipova korozionih procesa. Posebna pažnja je posvećena pripremi vode, s obzirom na njen uticaj na pojavu korozije. Vizuelnim pregledom su utvrđene sledeće vrste korozije na ekranskim cevima kotla sa strane vode i pare: eroziona, jamasta i naponska sa prslinama. Unutrašnje površine ekranskih cevi sa kojih je uklonjen (“sljušten“) sloj kamenca ukazuju da je usled erozije dolazilo do skidanja kamenca i produkata korozije, odnosno erozione korozije, uz stanjivanje zidova cevi. Prsline (perforacije) na ekranskim cevima koje su zavarene, pokazuju da se odigrala naponska korozija cevi sa obrazovanjem prslina, odnosno da je došlo do pucanja cevi. Rupice (udubljenja) na unutrašnjoj površini ekranskih cevi, vidljive nakon uklanjanja kamenca i produkata korozije, dokaz su da se odigrala tačkasta korozija. Istaknuti su potencijalni uzročnici korozije i dat je predlog mera za njihovo eliminisanje.
Опис
Кључне речи
Цитат