Дигитални репозиторијум ВАСЕЉЕНА

Дигитални репозиторијум ВАСЕЉЕНА је заједнички репозиторијум свих чланица Универзитета у Источном Сарајеву.

  • ВАСЕЉЕНА је институционални репозиторијум Универзитета у Источном Сарајеву успостављен 2023. године са циљем дијељена истраживачких резултата Универзитета. Циљ репозиторијума је да дугорочно чува и омогући отворени приступ резултатима истраживања Универзитета у Источном Сарајеву широј заједници како би се допринијело академском и друштвеном напретку.
  • У репозиторијуму се похрањују публикације (научни радови, књиге, монографије и друго) са отвореним приступом.
  • За више информација као и за начине уношења публикација молимо Вас да се обратите библиотеци на Вашем факултету/академији.
  • Репозиторијум је развијен од стране Универзитетског рачунарског центра.
 

Заједнице у Репозиторијуму

Изаберите заједницу да бисте прегледали њене колекције.

Недавно ускладиштено

Ставка
ORGANIZATION AND CHARACTERISTICS OF BUSINESS ZONES
(Faculty of Engineering Hunedoara, University Politehnica Timisoara, 2017) Medaković, Vlado; Marić, Bogdan
The paper presents general organization and characteristics business zones. One of the modern ways of support to small newly established enterprises and entrepreneurs, which are in a development life phase, is the system of technological infrastructure: entrepreneurial incubators, technology centers, science parks and business zones. Those are different organizations which help entrepreneurs to develop their business ideas and to overcome more easily the initial problems in business, for which, in a wider context, the term business incubators is used, and also the clusters related to entrepreneurs who are in an advanced phase of entrepreneurship.
Ставка
KOMPARACIJA EMISIJA CO2 ZA SNABDIJEVAČKE LANCE GORIVIMA OD DRVNE BIOMASE I UGLJA
(Mašinski fakultet Istočno Sarajevo, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 2016) Mrkić, Maja Bosančić; Vasković, Srđan; Gvero, Petar; Halilović, Velid; Petrović, Daliborka; Marković, Biljana; Antunović, Ranko
Potrošnja fosilnih goriva za aktiviranje mehanizacije za prikuplјanje, transport i preradu biomase u neku vrstu čvrstih goriva stvara određenu količinu uglјen – dioksida (CO2) koja se emituje u atmosferu. S druge strane ako se posmatra jedan snabdijevački lanac energijom iz fosilnog goriva (uglja) tada imamo isto sličnu situaciju što se tiče emisija za aktivaciju mehanizacije. Međutim, ključna razlika je u tome što sagorijevanje biomase u nekom postrojenju tretira se kao CO2 neutralno, dok se kod sagorijevanja uglja uzima ekvivalentna vrijednost emisije CO2 jer se u pitanju fosilno gorivo. Ovaj rad vrši komparaciju emisija koje se pojavljuju u ova dva tipa energetskih lanca.
Ставка
KORIŠĆENJE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U SEKTORU MALIH I MIKRO PREDUZEĆA
(Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 2011) Medaković, Vlado; Vasković, Srđan
Ovaj rad opisuje značaj informacionih tehnologija u pogledu poslovanja malih i mikro preduzeća u Republici Srpskoj. Evropska povelja za mala preduzeća, koja je obavezna za sve države članice Evropske Unije, države kandidate za članstvo u Evropsku Uniju i države Zapadnog Balkana, ističe deset područja koja su značajna za poboljšanje poslovnog okruženja za mala preduzeća. Među tih deset područja nalazi se i unapređenje on – line pristupa, odnosno korišćenje informacionih tehnologija. Istraživanje je imalo cilj da pokaže postoji li mogućnost elektronke komunikacije malih i mikro preduzeća sa sektorom institucionalne infrastrukture i na kom su nivou.
Ставка
ENERGETSKI INDEKS PROIZVODNJE DRVNOG ČIPSA
(Mašinski fakultet Istočno Sarajevo, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 2016) Vasković, Srđan; Gvero, Petar; Medaković, Vlado; Halilović, Velid; Ikić, Marko; Ašonja, Goran; Marković, Biljana; Antunović, Ranko
Proizvodnja čvrstih biogrova definisana je odgovarajućim energetskim lancem snabdijevanja. Proces proizvodnje čvrstih goriva iz drvne biomase počinje sa tehnologijama za skupljanje drvnog ostatka, počev od obaranja stabla pa sve do sistema za preradu (za usitnjavanje, drobljenje, sušenje, presovanje ukoliko se pravi briket ili pelet). Efikasnost proizvodnje drvnog čipsa je u relaciji sa ukupnom uloženom energijom po 1 kWh donje toplotne moći proizvedenog goriva. Ovaj rad će prikazati analizu ukupno uložene energije u snabdijevačkom lanacu proizvodnje drvnog čipsa u funkciji od transportnih distanci i vlage u drvetu. Model za analizu energetskog indeksa proizvodnje drvnog čipsa urađen je u softverskom paketu Mathcad.
Ставка
POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU SEKUNDARNIH ENERGENATA OD DRVNOG OTPADA – KAPACITETI I MOGUĆNOSTI NA PODRUČJU ZENIČKO – DOBOJSKOG KANTONA
(Mašinski fakultet Istočno Sarajevo, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 2018) Halilović, Velid; Vasković, Srđan; Musić, Jusuf; Knežević, Jelena; Balić, Besim; Softić, Jasmin; Golubović, Dušan; Košarac, Aleksandar; Jeremić, Dejan
Utvrđivanje kapaciteta proizvodnje sekundarnih energenata na području Zeničko-dobojskog kantona pruža važno uporište za detaljnije i racionalnije planiranje korištenja drvnog otpada iz različitih izvora, koji nastaje na navedenom području. U ovom radu istražene su i prikazane prednosti korištenja sekundarnih energenata u odnosu na fosilna goriva, i to sa ekonomskog, ekološkog i energetskog aspekta. U cilju prikupljanja podataka kreiran je anketni upitnik sa konkretnim pitanjima vezanim za proizvodnju sekundarnih energenata na koja su odgovore dali odgovorna lica subjekata koji su obuhvaćeni istraživanjem. Rezultati rada pokazuju da potencijal proizvodnje sekundarnih energenata na području Zeničko-dobojskog kantona ne koristi se na zadovoljavajućem nivou. Maksimalni kapaciteti proizvodnje se ni približno ne ostvaruju. Zaključci govore da je proizvodnja cijepanog drveta tek 49% od maksimalnog kapaciteta, peleta i briketa oko 60%.