Уговор о крајњем кориснику

На основу одлуке Сената Универзитета у Источном Сарајеву, усвојен је Правилник о дигиталном репозиторијуму докторских дисертација одбрањених на Универзитету у Источном Сарајеву. Овим правилником ближе се уређује вођење јединствене електронске евиденције и похрањивање докторских дисертација обрањених на Универзитету у Источном Сарајеву у Дигитални репозиторијум Универзитета у Источном Сарајеву.

У дигитални репозиторијум уносе се и чувају докторске дисертације које су одбрањење на Универзитету од ступања на правну снагу Правилника о дигиталном репозиторијуму докторских дисертација одбрањених на Универзитету у Источном Сарајеву (октобар 2022. године). Докторске дисертације које су одбрањене на Универзитету прије ступања на снагу овог правилника, могу се уносити и чувати у дигиталном репозиторијуму на захтјев аутора докторске дисертације.

Дигитални репозиторијум докторских дисертација Универзитета у Источном Сарајеву је доступан на адреси: https://repozitorijum.ues.rs.ba

Дигитални репозиторијум је развијен од стране Универзитетског рачунарског центра.

Више информација на - https://www.ues.rs.ba/nauka/otvorena-nauka/digitalni-repozitorijum/