ANALIZA OSJETLJIVOSTI SNABDIJEVAČKIH LANACA DRVNIM PELETOM ZA REALNE USLOVE KOJI ODGOVARAJU BOSNI I HERCEGOVINI

Учитавање...
Сличица
Датум
2018
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Mašinski fakultet Istočno Sarajevo, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Апстракт
Biomasa predstavlja značajan obnovljivi resurs. Posebno ako se njenom korišćenju prilazi sistematski i uz dobro planiranje. Drvna biomasa je najznačajniji predstavnik biomase koji se već uveliko koristi u proizvodnji peleta. S obzirom da je veliki broj mašina, postrojenja, ljudi i opreme uključen u proizvodni lanac peleta, potrebno je ustanoviti koji to faktori i koliko utiču na ovaj proces. Prije svega misli se na konačno formiranje cijene drvnog peleta i njegove zavisnosti od drugih energenata, cijena sirove biomase, transportnih distanci, cijene električne energije i slično. Ovaj rad je spojio proizvodni lanac peleta sa postrojenjem i distribucijom toplote u objekat preko odgovarajućeg matematičkog modela. Upravo smo u prošle dvije godine bili svjedoci nedostataka drvnog peleta i naglog porasta njegove cijene na tržištu. To svakako dodatno promoviše ovu problematiku i daje joj smisao za istraživanje. Postavlja se pitanje šta su realni uslovi pri kojima treba da dođe do povećanja cijena peleta na tržištu i za koliko? Odgovore na to daje ovaj rad.
Опис
Кључне речи
drvni pelet, proizvodnja, lanac snabdijevanja, proizvodni trošak, energetska efikasnost, emisija CO2, analiza osjetljivosti
Цитат