Незлобиво, али не и неразумно“ O јуродивој и дјечијој перспективи у књижевно-богословској мисли Милана Радуловића

Учитавање...
Сличица
Датотеке
Датум
2018
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Институт за књижевност и уметност - Београд; Православни богословски факултет Светог Василија Острошког Универзитета у Источном Сарајеву
Апстракт
У раду се полази од уживљања у (јеванђеоску) теологију Дјетета, на основу које је могуће разумјети књижевнотеоријску и књижевнокритичарску мисао Милана Радуловића. Та мисао исказује се као јуродива у свом прикривеном снисхођењу пред свим оним умјетничким односно књижевномислилачким недостацима у дјелима аутора којима се Радуловић бавио. Као поткрепљење таквог (дјетињастог) приступа које проистиче из незлобивости душе тумача, служи метакритички и теолошки осврт на Радуловићево читање дјела Добрице ћосића и Борислава Пекића, која – ма колико то необично звучало – у себи чувају потенције несвјесне или неосвијешћене хришћанствености.
Опис
Кључне речи
Милан Радуловић, Добрица ћосић, Борислав Пекић, теологија дјетета, онто-теологија, теоцентрична антропологија, хришћански хуманизам, хришћанственост, дјетињастост
Цитат