ЕЛИПТИЧНA СВОЈСТВA ПОРЕДБЕНИХ КЛАУЗА У ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

Учитавање...
Сличица
Датум
2021
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци
Апстракт
Рад представља анализу одређених својстава елипсе унутар поредбених клауза у енглеском језику. Анализа пресудно зависи од постојања два than конституента, приједлога и његовог комплемента у форми поредбене клаузе, који објашњаваjу везу између елиптичних облика и њихове интерпретације. Истраживање нисмо ограничили само на синтаксички и/или семантички ниво при реконструкцији елидираног садржаја, већ на све контексте и ситуације из којих је повративост могућа, независно од врсте елипсе. Бавили смо се испитивањем услова елидирања унутар поредбених клауза у теоријском дијелу, и својстава компаративне елипсе у анализи на корпусу савременог енглеског језика.
Опис
Кључне речи
елипса, поредбене клаузе, брисање, избијање, генеративна граматика.
Цитат