DISTRIBUCIJA FRAZALNIH GLAGOLA U PISANJU NA ENGLESKOM KAO STRANOM KOD SRBOFONIH GOVORNIKA

Учитавање...
Сличица
Датум
2019
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Апстракт
Ovim istraživanjem želimo da utvrdimo distribuciju frazalnih glagola u pisanju odraslih srbofonih govornika na engleskom jeziku. Na taj način dobićemo uvid u njihovu frazeološku kompetenciju, koja čini neodvojiv dio komunikativne kompetencije. Elektronski korpus od približno 200.000 riječi, sačinjen od argumentativnih sastava, pretražen je ručno i softverski. Preliminarni rezultati pokazuju da su frazalni glagoli u pisanju srbofonih govornika engleskog jezika zastupljeni u približnom broju kao i kod izvornih govornika. Ono što je uočljivo jeste upotreba tzv. kolokacijskih plišanih meda, a prisustvo izvjesnog broja frazalnih glagola uslovljeno je odabirom esejske teme. Važno je istaći i da se frazikon srbofonih govornika značajno razlikuje od onog izvornih govornika; 10 od 20 najproduktivnijih leksičkih glagola koji u BNK čine frazalne ne izdvajaju se kao takvi u korpusu srbofonih govornika. S druge strane, u srpskom korpusu među 20 najproduktivnijih jeste deset koji se u BNK ne nalaze među stotinu najzastupljenijih. Sličan slučaj je i sa nekim od najproduktivnijih partikula u oba korpusa. Kada su u pitanju frazalni glagoli koji su najčešći u oba korpusa, srbofoni govornici ih u prosjeku manje koriste, a frazalni glagoli doslovnog i aspektualnog značenja zastupljeniji su od onih prenesenog značenja. Približno 3% izdvojenih primjera odstupa od normi savremenog engleskog jezika. Kontrastivnom analizom međujezika utvrđeno je da se većina grešaka može pripisati negativnom transferu. Rezultati ovog istraživanja mogu imati pedagošku primjenu, poput osmišljavanja nastavnih materijala zasnovanih na primjerima autentičnog engleskog jezika, koji bi sadržavali najzastupljenije frazalne glagole iz BNK. To može dovesti do približavanja frazikona srbofonih govornika engleskog frazikonu izvornih govornika.
Опис
Кључне речи
frazeološka kompetencija, frazalni glagoli, kolokacijske plišane mede, engleski, srpski, transfer, analiza korpusa, argumentativni sastavi
Цитат